REGULAMIN

 REGULAMIN EVOstyle.pl

 

  1. Właścicielem sklepu internetowego www.EVOstyle.pl jest firma Brunt Group z siedzibą w Pogórzu, ul. Pułaskiego 10, NIP: 958-141-62-20.

  2. EVOstyle.pl zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży drogą elektroniczną.

  3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.evostyle.pl po wcześniejszej rejestracji konta oraz zalogowaniu.

  4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nadanym numerem zamówienia.

  5. Ceny produktów widoczne na stronie sklepu są cenami brutto (z VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki.

  6. Koszty wysyłki doliczane są do rachunku jako odrębna pozycja i ustalone są w niniejszym regulaminie (pkt.: 7 a. ).

  7. Zamówienia dostarczane są głównie poprzez firmę kurierską DPD W sytuacjach wyjątkowych zastrzegamy sobie prawo wyboru innego przewoźnika bez zwiększania kosztów wysyłki.

   a) Koszt przesyłki kurierskiej to 15,00 złotych.

  1. Produkty zawarte w ofercie EVOstyle pochodzą z legalnego źródła, są produktami nowymi i objęte są gwarancją producenta.

  2. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności zawartego w nim produktu (produktów), np. na skutek braku w magazynie i braku możliwości uzupełnienia braku magazynowego w taki sposób, aby możliwe było zachowanie maksymalnego czasu wysyłki wskazanego w niniejszym regulaminie Klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową,

  3. Wpłacona przez Klienta kwota wartości niezrealizowanego zamówienia zostanie przekazana przelewem zwrotnym w takiej samej kwocie, w jakiej została dokonana płatność.

  4. Zamówienie produktu mam miejsce po zalogowaniu, uzupełnieniu danych adresata, wyborze sposobu płatności i dostawy oraz po użyciu przycisku „Kupuję i płacę”.

  5. Obowiązujące metody płatności to: przelew bankowy.

  6. Czas na opłacenie zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu złożenia. Po tym czasie, nieopłacone zamówienia zostają anulowane.

  7. Koszty wysyłki zwrotu towaru ponosi Klient.

  8. Evostyle.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane przez producentów, a co za tym idzie za błędy w opisach.

  9. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych i liczony jest od chwili przesłania potwierdzenia zamówienia.

  10. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu przesyłki produktów przez wybranego dostawcę.

  11. W przypadku niezależnego od EVOstyle wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową.

  12. EVOstyle zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w momencie podania niepełnych lub nieprawidłowych danych adresowych.

  13. Po realizacji zamówienia każdorazowo wystawiana jest faktura VAT, która wysyłana jest drogą e-mailową.

  14. Reklamacja:

   a)  W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym EVOstyle drogą e-mailową: office@evostyle.pl

   b)  Kolejne etapy reklamacji każdorazowo są ustalane indywidualnie.

  15. Odstąpienie od umowy:

   a)  W terminie14 dni od dostarczenia przesyłki, Klient ma prawo do dokonania zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość  (zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta z późn. zm.

   b) W przypadku zwrotu towaru, niezbędne jest przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia od umowy. Wzór formularza znajduje się poniżej.

   c) Koszty dostawy zwracanych produktów ponosi Klient.

   d) Klient zwracający produkt zobowiązany jest do prawidłowego zapakowania i zabezpieczenia towaru na czas transportu.

   e) Zwrot wartości zwracanych produktów realizowany jest niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przelewem na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy. Przesyłki za pobraniem nie są odbierane.

   f) Klient ma prawo odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru wyłącznie w przypadku, gdy nie nosi on śladów użytkowania.

  1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy kupna – sprzedaży między sklepem EVOstyle.pl, a Klientami staramy się rozwiązać polubownie z korzyścią dla obu stron umowy.

  2. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel EVOstyle.pl, firma BRUNT GROUP,        NIP: 958-141-62-20.

  3. Dane Klientów EVOstyle.pl są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z EVOstyle.pl takich jak: hurtownie odzieżowe, producenci odzieży, firmy kurierskie itp tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru, na co Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin.

  4. Dane Klientów EVOstyle.pl są przetwarzane oraz wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją i dostarczaniem zamówień.

  5. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”(z późn. zm.) i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. „o prawach konsumenta” (z późn. zm.).